Burmistrz Modliborzyc informuje wyborców, że spis wyborców dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim Modliborzycach pokój nr 1 w dniach od 23 września do 05 października 2019 roku w godzinach pracy Urzędu.