Burmistrz Modliborzyc ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Modliborzyce.

Przetarg dotyczy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 689/1, której powierzchnia wynosi 0,97 ha, położonej w miejscowości Wolica Pierwsza, stanowiącej własność Gminy Modliborzyce, dla której Sąd Rejonowy – IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Janowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą ZA1J/00047727/6. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy jest uzbrojona (energia elektryczna, gaz, wodę, kanalizacja), położona przy drodze gminnej. Na działce usytuowany jest budynek po byłej szkole podstawowej. Budynek piętrowy częściowo podpiwniczony.

W piwnicach znajdują się pomieszczenia gospodarcze oraz kotłownia gazowa. Na parterze znajduje się pomieszczenia po salach lekcyjnych, kuchnia, jadalnia oraz sanitariaty. Całość uzupełniają powierzchnie ruchu korytarze oraz klatka schodowa. Na Piętrze znajduje się pomieszczenie po bibliotece oraz pomieszczenia mieszkalne i sanitariaty. Gmina Modliborzyce nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Modliborzyce działka nr 689/1 leży w terenie oznaczonym symbolem UO – usługi oświaty. Podwyższa nieruchomość przeznaczona jest do prowadzenia działalności pielęgnacyjno – opiekuńczej.