Zapraszamy przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w kolejnych naborach na misje gospodarcze połączone ze spotkaniami B2B.


Ogłoszenia o naborze skierowane są do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 12 miesięcy (na dzień złożenia wniosku), działających w sektorach opisanych poniżej.

http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/misje-gospodarcze-2019-2020