Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stojeszyna została włączona do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Włączenie nastąpiło 23 grudnia 2019 roku i jest aktywne do 31 grudnia 2024 roku.

Jest to efekt długotrwałych starań i spełnienia warunków określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych, między innymi doposażenia jednostki OSP ze Stojeszyna w sprzęt specjalistyczny.

Spełnienie wymaganych rozporządzeniem warunków było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Gminy Modliborzyce, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Dodatkowo zawarto porozumienie między: Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, st. bryg. Grzegorzem Pazdrakiem, burmistrzem Modliborzyc, Witoldem Kowalikiem oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Stojeszynie reprezentowaną przez prezesa Krzysztofa Cyrana. Porozumienie to określa prawa i obowiązki stron związane z uzyskanym włączeniem.