157 lat temu, 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. „Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 ludzi.”

Lubelszczyzna była w czasie powstania styczniowego jednym z najbardziej aktywnych rejonów kraju. Ludność cywilna ofiarnie wspierała powstanie, a po jego upadku poniosła konsekwencje w postaci bezwzględnych represji caratu. Takie represje poniosły także Modliborzyce, które za udział w powstaniu, w 1869 r. utraciły prawa miejskie. Odzyskały je dopiero po 145 latach, 1 stycznia 2014 roku.

Na miejscowym cmentarzu znajdują się mogiły powstańców i Ignacego Solmana, właściciela dóbr w Wolicy, dowódcy lokalnego oddziału, który zginął zabity przez Kozaków.

W 2018 roku, staraniem Biblioteki u Kazimierza, stowarzyszenia Sanna i Gminy Modliborzyce została wydana książka „Powstanie styczniowe na terenie ziemi modliborzyckiej", opracowana przez Marka Mazura. Autor przybliża nam postać Solmana i szczegółowo opisuje historię powstania na naszych terenach. Książka jest dostępna bezpłatnie w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach, polecamy i zachęcamy do lektury.

cyt. Wikipedia, zdj. archiwum Biblioteki u Kazimierza,

tekst: Iwona Mańka

powstanie-styczniowe-okadki1
powstanie-styczniowe-okadki2
powstanie-styczniowe-okadki3