W tym roku obchodzimy 30 rocznicę przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego, czyli możliwości realnego decydowania społeczeństwa lokalnego o własnym losie. 8 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie gminnym, która miała i ma niezwykle ważne znaczenie dla środowisk lokalnych. 27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe.

30 lat odrodzonego samorządu to w gminie Modliborzyce okres wytężonej pracy nad poprawą i odnową przestrzeni publicznej, podniesieniem jej estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności, stworzenie mieszkańcom miejsc komunikacji społecznej.
Aby zobrazować działania samorządu zapraszamy Państwa do obejrzenie krótkiego filmu, który choć trochę przybliży ważniejsze inicjatywy z tego okresu.