Szanowni Państwo, w związku ze znoszeniem kolejnych ograniczeń związanych z występowaniem na terytorium Polski choroby COVID-19, mając na uwadze zapewnienie jak najlepszej dostępności do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z dniem 15 czerwca 2020 r. zostaje przywrócona działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzonym przez organizację pozarządową, w formie bezpośredniego udzielania porad.

Jednakże mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno osób udzielających porad, jak i osób korzystających z poradnictwa, konieczne jest przestrzeganie określonych ograniczeń, wynikających m.in. z § 14 i § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964, 966, 991 i 1006):

- Porady udzielane są wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem telefonu: 669 774 300 lub adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

- Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Ograniczenie to nie dotyczy: dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza oraz innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

- W budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Obowiązek nie dotyczy: dziecka do ukończenia 4. roku życia; osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane; osoby wykonującej czynności zawodowe i służbowe w budynku, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów w czasie jej wykonywania.

W zależności od panującej sytuacji epidemiologicznej, Starosta Janowski, korzystając z dyspozycji zawartej w art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1467), może ponownie wprowadzić ograniczenie, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość