Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Modliborzyc ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.