Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pism FPG_MR_20200312 oraz FPG_MR_20200408 jak również w związku z podejmowanymi działaniami w sprawie przeciwdziałaniu rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 27.03.2020 do odwołania interwencje pracowników firmy Flexipower Group na terenie Państwa Gminy będą odbywać się w ograniczonym zakresie.

W okresie od 13 marca 2020 r. na terenie całego kraju zostały wprowadzone rozwiązania mające na celu możliwie jak najdalej idące skutki rozprzestrzeniania się wirusa. Wiedzą notoryjną, że w ostatnich tygodniach panująca epidemia wirusa SARS-CoV-2 w sposób istotny wyłączyła z normalnego funkcjonowania większość przedsiębiorstw, które pracują w ograniczonym zakresie i ograniczonym składzie osobowym. Z tego względu nawet pomimo nieobowiązywania na dzień wysyłania tego pisma ograniczeń w przemieszczaniu się czy stanu wyjątkowego, należy podkreślić, że dynamizm wprowadzanych ograniczeń oraz dążenie władz do maksymalnej redukcji kontaktów pomiędzy ludźmi nie może zostać uznane przez Państwa za obojętne w kontekście wykonywania zobowiązań umownych.

Jednocześnie mając na uwadze dobro beneficjentów programu, zarówno w kontekście dostępu do instalacji jak również narażenie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. poinformowała w dniu 12 marca 2020 r. o ograniczeniu interwencji pracowników spółki. Takie ograniczenie jest konieczne w celu ochrony zdrowia nie tylko serwisantów spółki, ale również mieszkańców Gminy jak również pracowników Urzędu Gminy. Nadto wskazujemy, że selekcja zgłoszeń usterek i awarii instalacji może w fazie wstępnej być dokonywana przez samego beneficjenta zgodnie z instrukcją obsługi lub przedstawiciela Gminy – będącej stroną umowy.

Raz jeszcze prosimy, aby pracownicy Urzędu ograniczyli się do wysyłania zgłoszeń dotyczących wyłącznie poważnych awarii, przez co należy rozumieć awarie zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości.
Czas reakcji rozumiany jako pojawienie się serwisanta w miejscu podejrzenia wystąpienia usterki lub awarii, jak również czas ich usunięcia może ulec wydłużeniu.
Prosimy, aby każdorazowo na protokole reklamacyjnym zawierali Państwo adekwatną informację, w przypadku gdy Użytkownik zgłaszający usterkę przebywa na kwarantannie.
Ponadto prosimy, aby podczas przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych informowali Państwo zgłaszającego o zachowaniu środków ostrożności i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania interwencji przez pracownika serwisu.