Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu na najpiękniejszą tradycyjną oraz współczesną palmę i pisankę wielkanocną.

Konkurs trwa do 9 marca br., a jego uroczyste podsumowanie odbędzie się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Beata Mazurek – poseł do Parlamentu Europejskiego.
– Głęboka symbolika związana z wydarzeniami Wielkiego Tygodnia oraz Wielkanocy to nieodzowny element naszej tradycji. Zapraszam wszystkich mieszkańców województwa do udziału w konkursie, do podzielenia się nie tylko swoimi talentami, ale także wiedzą związaną z twórczością ludową. – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez ww. urząd gminą instytucję kultury. Do udziału w konkursie szczególnie zaproszeni są twórcy ludowi, artyści plastycy, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolna.
Pisanki tradycyjne muszą być wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów. Pisanki współczesne muszą być zbliżone wyglądem do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich czy strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna. Palmy tradycyjne, jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra. Palmy tradycyjne muszą być wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.

Organizatorzy przewidują 4 kategorie konkursowe:

I. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ.
II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ.
III. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ.
IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ.

W każdej z ww. kategorii zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach:

a) dzieci i młodzież poniżej 15. roku życia;
b) młodzież od 15. roku życia i dorośli;
c) praca zbiorowa.

Nagrody to m.in. tablety, mały sprzęt AGD, artykuły dekoracyjne, albumy oraz książki.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do 9 marca br. wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www:wok.lublin.pl
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 marca br. podczas imprezy tradycyjno-obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, a zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie otwartej w dniu rozdania nagród.