Tematem Konkursu jest przygotowanie prac plastycznych prezentujących wyobrażenia dzieci na temat ich wymarzonego domu, z nawiązaniem do relacji rodzinnych, miejsca zamieszkania, możliwych udogodnień, pomieszczeń w domu i innych zagadnień objętych Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. i stanowi najobszerniejszą informację statystyczną o ludności i jej warunkach życia.