Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje mieszkańców miejscowości Brzeziny, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi, Potoczek – odbiorcy zasilani z ujęcia wody w Zarajcu o przerwie
w dostawie wody w dniu 20-05-2021r. (Czwartek) w godz. 8.00-15.00 .

Przerwa w dostawie wody będzie spowodowana pracami konserwacyjnymi wodociągu.