Burmistrz Modliborzyc informuje, iż w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce na terenie Gminy Modliborzyce w dniach 24 i 26 czerwca 2021 r. poszkodowani rolnicy mogą złożyć wniosek na szacowanie strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku: gradu, nawalnego deszczu. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnie w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2021 r. składanym do ARiMR).W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeżeli występuje).
Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach w Punkcie Obsługi Interesanta (na parterze) do dnia 8 lipca 2021 r.