Od 10 sierpnia 2021 roku (wtorek) w Bibliotece u Kazimierz w Modliborzycach przywracamy dla Czytelników wolny dostęp do zbiorów oraz możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych przy zastosowaniu procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego.

    W dalszym ciągu obowiązują jednak szczególne warunki higieniczno-sanitarnych oraz reguły postępowania w aspekcie przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2, które uzyskały akceptację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim i są zgodne z Wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce umieszczonym na stronach rządowych gov.pl oraz przepisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1230 z późn. zmianami).

W celu sprawnej organizacji pracy związanej z obsługą czytelnika oraz zachowaniem bezpieczeństwa pracowników i użytkowników obowiązują następujące zasady:

  1. Po wejściu do Biblioteki każdy Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dostępny jest dla użytkowników przy drzwiach do Wypożyczalni. Zasłonięcie nosa i ust obowiązuje podczas całego pobytu w placówce.
  2. Użytkownicy względem siebie oraz pracowników biblioteki winni zachować bezpieczną odległość minimum 2 m.
  3. Obowiązuje limit czytelników mogących jednocześnie przebywać w przestrzeni bibliotecznej:
  • w Wypożyczalni może przebywać maksymalnie 5 osób;
  • przy stanowisku obsługi może znajdować się 1 osoba;
  • uruchomione zostało jedno stanowisko komputerowe dla Czytelnika;
  • Kącik Malucha (gry, zabawki, pufy) - pozostaje nieczynny.

       4. Spotkania, imprezy, i inne wydarzenia organizowane są w bibliotece zgodnie z obowiązujący reżimem sanitarnym.
       5. Informacja o limicie osób umieszczona jest przed wejściem do danej biblioteki.
       6. W związku z limitami Użytkowników jednocześnie przebywających w placówkach, czas przebywania w Wypożyczalni oraz korzystania stanowisk komputerowych nie może przekroczyć 1 godz.
       7. Obsługa czytelnika prowadzona jest na stanowisku wyposażonym w ekran ochronny.
       8. Zwrócone książki będą poddawane trzydniowej kwarantannie.
       9. W bibliotece na bieżąco dezynfekowane są toalety, klamki, telefony, klawiatury komputerów, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz inne często dotykane powierzchnie.
      10. Pracownicy mają obowiązek pilnowania przestrzegania norm sanitarnych przez użytkowników.
      11. Toaleta dla czytelników znajduje się na paterze (obok szatni – dawna toaleta męska).

       W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

     Pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia ww. incydentu do kierownictwa Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      Jednocześnie informujemy, że do odwołania Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach pracuje w następujących godzinach:

Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00
Środa 8.00-17.00
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-15.00
Sobota - nieczynne.


      Bibliotekarze zachęcają do wcześniejszego skorzystania z katalogu online przed przyjściem do biblioteki, w celu dokonania wyboru książek i innych materiałów do wypożyczenia katalog online Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach .

      Wszelkich informacji o funkcjonowaniu biblioteki udzielają bibliotekarze.

       Serdecznie zapraszamy!