Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbyły się 29 sierpnia 2021 r. w Dzwoli. Gminę Modliborzyce reprezentowali mieszkańcy sołectwa Dąbie wraz z Burmistrzem Modliborzyc Witoldem Kowalikiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Modliborzycach Adamem Kapustą oraz Sekretarz Gminy Modliborzyce Marzeną Dolecką-Jocek. Starostami dożynkowymi byli Anna Stolarz i Damian Chorębała z Dąbia.

       Tegoroczny wieniec dożynkowy przygotowany przez mieszkańców Dąbia nawiązuje swoim wyglądem do tematyki sakralnej. Uwity został w kształcie Korony.
Korona symbolizuje Matkę Boską - Królową Polskich łanów zbóż. Podstawę wińca stanowi kwadratowy kadłub opleciony wszystkimi gatunkami zbóż z tegorocznych plonów. Z podstawy wznoszą się pałąki oplecione zbożem. Zakończone są one na górze wizerunkiem białej gołębicy - symbolem Ducha Świętego, pokoju oraz pojednania.
       W centralnej części wieńca znajduje się kielich i hostia, które są symbolem krwi i ciała Pana Jezusa. Obok kielicha znajduje się Pismo Święte – symbol naszej wiary, który znajduje się w każdej rodzinie.
       Wieniec jest dziękczynieniem Panu Bogu za tegoroczne plony i prośbą o dalsze błogosławieństwo i uwity został z tegorocznych kłosów zbóż, kwiatów oraz ziół.
       Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w organizację i reprezentowanie Gminy Modliborzyce na tegorocznych dożynkach powiatowych. 

K.Pyć

24095289330428491659928968269140804033807993n
24102734630428486326596166655830365346665447n
IMG20210829110336
IMG20210829143346
IMG20210829143840
IMG20210831135837