Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że w dniu 03.12.2021 r. o godz. 13:00 zakończył nabór osób do projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV z powodu wyczerpania limitu miejsc.