Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego!
Rodacy!
W tym roku obchodzimy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja — wielkiego dzieła Sejmu Czteroletniego lat 1788-1792.