9 czerwca 2022 r. w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie 44. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

     Turniej został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy odpowiadali na pytania testowe dotyczące działalności Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, ratownictwa medycznego, działań operacyjnych i zapobiegania pożarom.
     Filip Taradyś, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach, zajął I miejsce w eliminacjach wojewódzkich turnieju wiedzy pożarniczej "𝑀ł𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒𝑧̇ 𝑧𝑎𝑝𝑜𝑏𝑖𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑧̇𝑎𝑟𝑜𝑚", w kategorii uczniów szkół podstawowych klas V-VII. Wygrywając etap wojewódzki turnieju Filip zakwalifikował się do Finału Centralnego 44. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbędzie się 25-26 czerwca 2022 r. w Miliczu ( województwo dolnośląskie).
Serdecznie gratulujmy i życzymy sukcesów na szczeblu krajowym!

     Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

2870074087016742475864888011750428682304329n
2861785037016743109198158227402377562059186n