10 czerwca 2022 r. Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik odebrał z rąk Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego - Lecha Sprawki i Lubelskiej Kurator Oświaty - Teresy Misiuk promesę w ramach II Edycji Programu Polski Ład na inwestycje o charakterze edukacyjnym.

       Dofinansowanie w kwocie ponad 4 mln złotych zostało przyznane na realizację zadania pn.: “Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach”. Gmina Modliborzyce jako jedyna gmina w powiecie janowskim złożyła wniosek o dofinasowania zadania o charakterze edukacyjnym.
      Uroczyste wręczenie promes samorządowcom z terenu województwa lubelskiego odbyło się w piątek, 10 czerwca 2022 r., podczas konferencji dot. inwestycji edukacyjnych w ramach II Edycji Programu Polski Ład w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. W ramach II naboru zostaną przekazane środki finansowe na budowę lub modernizację m.in. ponad 90 żłobków i przedszkoli (z oddziałami integracyjnymi), i ponad 700 szkół na terenie całej Polski. Infrastruktura edukacyjna stanowiła 6,9 proc. w udziale procentowym poszczególnych inwestycji.
      Program Inwestycji Strategicznych jest bezzwrotnym dofinansowaniem inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki.

image0000005
image0000014
image0000023
image0000024
uwl
MG9232
image0000005 image0000014 image0000023 image0000024 uwl MG9232