Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do gmin trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom. Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Można sprawdzać ją na mapie pod adresem: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/ 

        Przyjęty plan dystrybucji tabletek jodku potasu ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu.
      Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego, zostanie podany komunikat w tej sprawie za pośrednictwem mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz w postaci alertu RCB. Następnie po wydaniu rozporządzenia porządkowego Wojewody Lubelskiego zostanie uruchomiona dystrybucja tabletek.

         Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował.

        W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym tabletki z jodkiem potasu będą wydawane mieszkańcom w 6 punktach rozmieszczonych na terenie Gminy Modliborzyce.

     Uwaga! Tabletki wydawane będą mieszkańcom tylko i wyłącznie w momencie ogłoszonego zagrożenia (niezależnie od pory dnia czy nocy) i wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stosownej decyzji. Będą je wtedy mogli pobrać wszyscy mieszkańcy Gminy oraz osoby w niej przebywające.

Wykaz punktów dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Modliborzyce: 

          Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności. Punkty dystrybucji mogą realizować wyłącznie wydawanie tabletek jodku potasu dla osób pełnoletnich należących do grup uprawnionych do otrzymania leku (informacja poniżej) oraz dla rodziców / opiekunów w celu podania leku osobom niepełnoletnim.

         Ogólne zasady odbioru tabletek jodku potasu w punktach na terenie gminy:

 • Należy zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji względem miejsca zamieszkania.
 • Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 • Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia. UWAGA!! Osoby powyżej 60 roku życia mogą przyjąć tabletki jodku potasu na własną odpowiedzialność lub po konsultacji z lekarzem!!!!
 • Wydawanie preparatów jodowych będzie odbywało się zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
 • W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje mieszkańcom Gminy Modliborzyce.
 • Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 • Jedna osoba może pobrać odpowiednią ilość tabletek dla siebie i członków rodziny.
 • Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Preparat należy zażyć poza obiektem wydawania.

          Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem, który blokuje wchłanianie radioaktywnego jodu, jest zależne od wieku:

 • dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 roku życia – 2 tabletki (100 mg jodu),
 • dzieci od 3 do 12 roku życia – 1 tabletka (50 mg jodu),
 • dzieci od 1 miesiąca do 3 roku życia – 0,5 tabletki (25 mg jodu),
 • noworodki – 0,25 tabletki (12,5 mg jodu),
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią – 2 tabletki (100 mg jodu).

         Wskazania do stosowania:
        Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.

       Preparatu nie mogą przyjmować:

 • osoby uczulone na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • osoby z nadczynnością tarczycy,
 • osoby z zaburzeniami naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią),
 • osoby z chorobami autoimmunologicznymi połączonymi ze świądem oraz pęcherzykami na skórze (opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa).

      Jodek potasu powinien być przyjmowany zgodnie ze wskazaniami medycznymi, ponieważ jest to lek, który może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi, a także wywoływać działania niepożądane. Każdy, kto ma wątpliwości w tym zakresie powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu

      PROFILAKTYCZNE PRZYJMOWANIE JODKU POTASU NA WŁASNĄ RĘKĘ JEST ODRADZANE PRZEZ LEKARZY I SPECJALISTÓW.


Zachęcamy także do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat profilaktyki jodku potasu.  

Broszurainformacyjna-14-1
Broszurainformacyjna-14-2
Broszurainformacyjna-14-3
Broszurainformacyjna-14-4
Broszurainformacyjna-14-1 Broszurainformacyjna-14-2 Broszurainformacyjna-14-3 Broszurainformacyjna-14-4