Gmina Modliborzyce przystąpiła do rządowego programu dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach.

         Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który określa cenę sprzedaży węgla dla samorządów na poziomie 1500 zł. Do tej ceny trzeba będzie doliczyć koszty obsługi programu, w tym przede wszystkim transport. Ostateczna cena dla mieszkańców nie powinna przekroczyć 2000 zł brutto.
         Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.
        Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny – wzór wniosku i klauzula informacyjna poniżej.

        Wnioski o zakup węgla będą przyjmowane od czwartku 27 października 2022 r. do czwartku 10 listopada 2022 r., w Punkcie Informacji, który znajduje się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

        Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający przyznanie dodatku węglowego lub zaświadczenie o spełnianiu warunków uprawniających do dodatku węglowego.

       Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 15 8717 153.