29 stycznia 1863 roku rosyjscy wojacy z pułku archangielskiego zamordowali dziedzica wsi Wolica- Ignacego Solmana. Dnia 29 stycznia 2023 r., przy krzyżu w miejscowości Kolonia Zamek odbyły się uroczystości w 160. rocznicę tych wydarzeń.

      Oficjalnie była to kara za zorganizowanie przez tegoż Solmana partii powstańczej, która przez ponad tydzień działała na terenie Modliborzyc i toczyła potyczki z regularnym wojskiem carskim. Nieoficjalnie Moskalom chodziło o zastraszenie lokalnej, patriotycznie nastawionej ludności, zapobieżenie kolejnym buntom.
      W wydarzeniu, w imieniu społeczności Gminy Modliborzyce, brały udział władze samorządowe na czele z Burmistrzem Modliborzyce – Witoldem Kowalikiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej – Adamem Kapustą oraz Sekretarz Gminy Modliborzyce - Marzeną Doleką-Jocek. Towarzyszyli im dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Modliborzyce.
      Władze złożyły również kwiaty i zapaliły znicze przy grobie Ignacego Solaman oraz powstańców styczniowych na cmentarzu w Modliborzycach oraz przy kapliczce św. Wincentego w miejscowości Kopce (gdzie 22 stycznia 1863 r. oddział Solmana starł się z oddziałem wojska carskiego).

DSC0060
DSC0063
DSC0070
DSC0073
DSC0080
DSC0084
DSC0086
DSC0113
DSC0122
DSC0131
DSC0152
DSC0156
DSC0160
DSC0178
DSC0169
DSC0180
DSC0180
DSC0182
DSC0194
DSC0200
DSC0211
DSC0228
DSC0219
DSC0224
DSC0225
DSC0242
DSC0248
DSC0261
DSC0275
DSC0291
DSC0294
DSC0299
DSC0303
DSC0309
DSC0309
DSC0311
DSC0325
DSC0331
DSC0347
DSC0354
DSC0355
DSC0362
DSC0060 DSC0063 DSC0070 DSC0073 DSC0080 DSC0084 DSC0086 DSC0113 DSC0122 DSC0131 DSC0152 DSC0156 DSC0160 DSC0178 DSC0169 DSC0180 DSC0180 DSC0182 DSC0194 DSC0200 DSC0211 DSC0228 DSC0219 DSC0224 DSC0225 DSC0242 DSC0248 DSC0261 DSC0275 DSC0291 DSC0294 DSC0299 DSC0303 DSC0309 DSC0309 DSC0311 DSC0325 DSC0331 DSC0347 DSC0354 DSC0355 DSC0362