Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz Burmistrz Modliborzyc zapraszają do udziału w konkursie na TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ.

    Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Modliborzyce, niezależnie od wieku: osoby indywidualne, szkoły, przedszkola, koła gospodyń, organizacje pozarządowe…
   Konkurs polega na wykonaniu palmy wielkanocnej techniką tradycyjną, czyli bez użycia gotowych elementów. Palma tradycyjna nie może przekroczyć wysokości dwóch metrów!

    Palmy należy dostarczyć do Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach, do 28 marca 2023 r.. do godz. 16:00.
   Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w Niedzielę Palmową 02 kwietnia 2023 r., po mszy św. o godz.12.00. Tradycyjnie już zapraszamy mieszkańców i uczestników konkursu na rynek w Modliborzycach o godz. 11.30, skąd przejdziemy w procesji palmowej do kościoła.
     Nagrody zostaną wręczone w dwóch kategoriach:

  •  tradycyjna palma wielkanocna – praca indywidualna
  •  tradycyjna palma wielkanocna – praca grupowa.


Zachęcamy do udziału!

Regulamin i karta zgłoszeń do konkursu poniżej!