„W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski” – głosi ustawa przyjęta przez Sejm 22 lutego 2019 r.

      Narodowe Święto Chrztu Polski upamiętnia wydarzenie sprzed 1057 lat i jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu, a także skłania do zadumy i wdzięczności.
      Święto ma na celu upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.
      Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, które jest uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miało ono fundamentalne znaczenie polityczne, tożsamościowe, a także kulturowe i wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Był to potężny impuls rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, dawał mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa. Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu z Rzymu za pośrednictwem Czech. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. 

      Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi. - To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. 

      My również zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Modliborzyce do wywieszenie flagi, wyeksponowania jej w oknie lub na swoim balkonie, na znak naszego przywiązania do Ojczyzny.