W niedzielę, 30 lipca 2023 r., odbył się rekonstrukcyjny rajd "Śladami Marszałka... 100-lecie wizyty Józefa Piłsudskiego w Godziszowie", upamiętniający setną rocznicę wizyty Józefa Piłsudskiego w tej okolicy.

      Wydarzenie zostało zorganizowane przez gminy: Godziszów, Modliborzyce, Szastarka.
      Trasa przejazdu Marszałka rozpoczęła się od stacji kolejowej w Szastarce i  przez Majdan Obleszcze wiodła do miejscowość Wierzchowiska, gdzie władze samorządowe i mieszkańcy serdecznie powitali Józefa Piłsudskiego oraz jego świtę. Chlebem i solą, jak 100 lat temu.
      Po krótkim postoju w Wierzchowiskach, rekonstruktorzy z grupy płk. Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze i Związku Piłsudczyków Okręgu Ziemi Lubelskiej kontynuowali trasę do Godziszowa.
      Tam po uroczystej mszy świętej w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, nastąpiło odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego i złożenie wieńców.
       W ceremonii uczestniczyła delegacja gminy Modliborzyce, na czele z burmistrzem Modliborzyc Witoldem Kowalikiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Modliborzycach – Adamem Kapustą oraz Sekretarz Gminy - Marzeną Dolecką – Jocek.
       Całe wydarzenie miało na celu upamiętnienie wizyty Józefa Piłsudskiego z 1 sierpnia 1923 roku.

      Poczęstunek w Wierzchowiskach został przygotowany przez panie z KGW „U źródeł Sanny", natomiast odpowiednie nagłośnienie zapewnił GOK Modliborzyce. Dziękujemy!


     Tak historię przybycia Piłsudskiego do Wierzchowisk 1 sierpnia 1923 r. opisał Czesław Placha w artykule „Warunki życia mieszkańców Wierzchowisk w latach 1939-1944" (fragmenty pracy mgr), opublikowanym w Wieściach Gminnych nr 40, wrzesień 2015: 

[...] 1 sierpnia 1923 roku przez Wierzchowiska przejeżdżał Marszałek Józef Piłsudski, będący w drodze do Godziszowa, do swojego przyjaciela Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego. Było to spełnienie obietnicy złożonej Belinie - Prażmowskiemu przez Józefa Piłsudskiego jeszcze w okopach w okresie Legionów, że będzie ojcem chrzestnym, urodzonego w tym czasie, jego dziecka. Sama uroczystość chrztu sześcioletniego syna Janusza i urodzonej, przed miesiącem córki Aliny odbyła się w salonie dworku w Godziszowie.
Józef Piłsudski przybył pociągiem do Szastarki wraz z generałem Kazimierzem Sosnkowskim, płk. Michałem Łubińskim, płk. Kazimierzem Samirowskim oraz adiutantem Rudnickim [Gazeta Janowska nr 7(16),2009 r.]. Po uroczystym powitaniu na dworcu, goście udali się powozami przez Brzozówkę, Błażek, Pasiekę, Wierzchowiska, Węgliska do Godziszowa.
Marszałek był spontanicznie witany kwiatami przez ludność okolicznych miejscowości gromadzącą się na trasie przejazdu.
Honorowy gość wieziony był w jedynej w okolicy, podstawionej przez dziedzica Wierzchowisk Świdę, karecie, zaprzężonej w cztery białe konie. Karetę prowadził dworski stangret Andrzej Czajczyk. Kolumnę poprzedzała bardzo liczna banderia na pięknych, przystrojonych koniach.
W Wierzchowiskach na drodze (przed mostem na Sannie) wybudowano, przybraną wieńcami, godłem państwa i flagami, bramę. Tu odbyło się spotkanie mieszkańców Wierzchowisk i okolicznych miejscowości z Marszałkiem, co stanowiło ogromne wydarzenie historyczne, wspominane przez następne pokolenia.
W imieniu zebranych dostojnego gościa powitał tradycyjnie chlebem i solą dziedzic Gustaw Świda.
Po powitalnych przemówieniach, wręczeniu przez dzieci kwiatów i wiwatach, Marszałek podziękował zebranym za tak serdeczne przyjęcie i wyraził przy tym wdzięczność mieszkańcom Wierzchowisk za gościnność, jakiej doznał z ich strony w czasie walk w 1915 r. Okazało się, że przebywających w Wierzchowiskach legionistów z ich komendantem miejscowe kobiety częstowały chlebem i mlekiem. A więc był to nie pierwszy pobyt Józefa Piłsudskiego w Wierzchowiskach [Kronika Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach.
Opisane powyżej spotkanie nie było pierwszym, osobistym kontaktem Świdów z Marszałkiem. Dwa lata wcześniej, 23 marca 1921 roku, oboje uczestniczyli w uroczystym udekorowaniu przez Naczelnego Wodza Krzyżem Virtuti Militari sztandaru Pułku Ułanów Lubelskich w Kraśniku. Dzień wcześniej Zofia Świdowa była matką chrzestną sztandaru.
Po zakończeniu uroczystości Józef Piłsudski udał się do Olbięcina na bankiet, wydany na jego cześć w pałacu Szczycińskich. W tym spotkaniu, między innymi, uczestniczyli również Świdowie [M.Głąb, „Józef Piłsudski w Kraśniku i Olbieńcinie”, Janowskie Korzenie nr 16].
Oboje Świdowie czynnie uczestniczyli w życiu społeczno - politycznym regionu janowskiego, szczególnie w pierwszych miesiącach niepodległości. Brali udział w tworzeniu administracji państwowej na terenie powiatu janowskiego.
W 1919 roku Gustaw Świda został mianowany komisarzem (starostą) rządu na powiat janowski. Jego praca na tym stanowisku cieszyła się dużym uznaniem wśród społeczeństwa [ „Z dziejów powiatu janowskiego i kraśnickiego”, Janów Lubelski 2000]. [...]
Dnia 3 Maja 1924 roku w czasie obchodów rocznicy Konstytucji, na błoniu obok kościoła posadzono drzewko dębu, zwane odtąd „Drzewkiem Wolności”. Miało ono symbolizować „trwałość państwa i wolność narodu” [Kronika Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach]. 11 listopada 1928 roku na błoniu, obok „Drzewka Wolności”, dokonano odsłonięcia, ufundowanego przez społeczeństwo Wierzchowisk, pomnika z napisem: „Poległym za Ojczyznę.
W 10 rocznicę odzyskania niepodległości 11 XI 1928” [Kronika Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach] . Odtąd utrwalił się, kontynuowany do 1939 roku, zwyczaj organizowania przed pomnikiem i „Drzewkiem Wolności” wszystkich uroczystości lokalnych i państwowych. Stałym ich elementem, obok przemówień i składania wieńców, była defilada.
W 1935 roku, w miejscu powitania Józefa Piłsudskiego, obok mostu na Sannie, postawiono żelazny krzyż na kamiennym postumencie z napisem: „Tu chleb i sól przyjmował od nas Marszałek Józef Piłsudski dnia 1 VIII 1923 roku” [Kronika Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach]. […]

DSC5434
DSC5447
DSC5449
DSC5451
DSC5457
DSC5460
DSC5461
DSC5469
DSC5474
DSC5478
DSC5482
DSC5486
DSC5488
DSC5491
DSC5492
DSC5496
DSC5510
DSC5516
DSC5519
DSC5526
DSC5528
DSC5533
DSC5547
DSC5550
DSC5559
DSC5558
DSC5566
DSC5570
DSC5583
DSC5579
DSC5586
DSC5589
DSC5594
DSC5596
DSC5603
DSC5607
DSC5612
DSC5615
DSC5623
DSC5616
DSC5625
DSC5627
DSC5637
DSC5632
DSC5646
DSC5640
DSC5656
DSC5652
DSC5660
DSC5665
DSC5670
DSC5671
DSC5673
DSC5678
DSC5685
DSC5693
DSC5695
DSC5708
DSC5702
DSC5712
DSC5723
DSC5716
DSC5728
DSC5734
DSC5746
DSC5768
DSC5794
DSC5812
DSC5816
DSC5828
DSC5833
DSC5838
DSC5842
DSC5844
DSC5846
DSC5849
DSC5851
DSC5854
DSC5860
DSC5863
DSC5434 DSC5447 DSC5449 DSC5451 DSC5457 DSC5460 DSC5461 DSC5469 DSC5474 DSC5478 DSC5482 DSC5486 DSC5488 DSC5491 DSC5492 DSC5496 DSC5510 DSC5516 DSC5519 DSC5526 DSC5528 DSC5533 DSC5547 DSC5550 DSC5559 DSC5558 DSC5566 DSC5570 DSC5583 DSC5579 DSC5586 DSC5589 DSC5594 DSC5596 DSC5603 DSC5607 DSC5612 DSC5615 DSC5623 DSC5616 DSC5625 DSC5627 DSC5637 DSC5632 DSC5646 DSC5640 DSC5656 DSC5652 DSC5660 DSC5665 DSC5670 DSC5671 DSC5673 DSC5678 DSC5685 DSC5693 DSC5695 DSC5708 DSC5702 DSC5712 DSC5723 DSC5716 DSC5728 DSC5734 DSC5746 DSC5768 DSC5794 DSC5812 DSC5816 DSC5828 DSC5833 DSC5838 DSC5842 DSC5844 DSC5846 DSC5849 DSC5851 DSC5854 DSC5860 DSC5863