Gmina Modliborzyce otrzymała dotację celową w wysokości 100 000 zł na realizację projektu pn. „Bezpieczna Gmina” – Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Modliborzyce” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

       Celem projektu jest zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Modliborzyce. Po przeprowadzonej analizie zagrożeń bezpieczeństwa i analizie potrzeb społeczności lokalnych, jedynym rozwiązaniem, które to bezpieczeństwo zapewni jest instalacja monitoringu miejskiego oraz uświadamianie społeczności lokalnej o zagrożeniach.
       Planowany termin realizacji projektu to 01.06.2023 r. - 31.01.2024 r.
       W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl działań informacyjno – szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa, w tym spotkania z policjantami i strażakami.
      Zorganizowane będą praktyczne zajęcia z powiadamiania służb ratunkowych o zdarzeniach losowych, nauka pierwszej pomocy w formie dostosowanej do wieku dzieci i młodzieży, przedstawienie zasad prawidłowego poruszania się na przejściach dla pieszych i miejscach publicznych.
      Zakupione zostaną defibrylatory AED wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzone będzie szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z zakresu prowadzenia pierwszej pomocy oraz użycia defibrylatorów AED.
     Kolejnym elementem programu jest działanie inwestycyjne, polegające na zakupie i instalacji monitoringu miejskiego, co zapewni zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Przeprowadzone zostaną również z szkolenia pracowników z zakresu obsługi monitoringu.
        Projekt będzie realizowany w partnerstwie z następującymi jednostkami:
• Komendą Powiatową Policji w Janowie Lubelski/Posterunek Policji w Modliborzycach ;
• Biblioteką u Kazimierza w Modliborzycach;
• Zespołem Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich;
• Zespołem Szkół w Modliborzycach;
• Zespołem Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym;
• Samorządowym Przedszkolem w Modliborzycach;
• Gminnym Ośrodkiem Kultury w Modliborzycach;
• Ochotniczą Strażą Pożarną w Modliborzycach;
• Ochotniczą Strażą Pożarną w Stojeszynie;
• Ochotniczą Strażą Pożarną w Dąbiu.