Szanowni Państwo,
informujemy, że nabór do konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności „Nasz Sołtys” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego został wydłużony do 31 sierpnia br. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń również Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców sołectw.

Cel konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego zaangażowania w inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw oraz promowanie działalności sołtysów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dla pań pełniących funkcję sołtysów oraz dla panów pełniących funkcję sołtysów.

Nagrody

Na laureatów, prócz przyznania tytułu „Nasz Sołtys”, w każdej kategorii czekają atrakcyjne nagrody:

I miejsce – 5 000 zł;

II miejsce – 4 000 zł;

III miejsce – 3 000 zł.

Dla Uczestników wyróżnionych prac konkursowych przewidziane są nagrody finansowe o wartości 2 000 zł.

Jak zgłosić Kandydata/Kandydatkę do tytułu „Nasz Sołtys”?

Zgłoszenie w formie filmu lub prezentacji multimedialnej obejmuje opisanie oraz przedstawienie działalności sołtysa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i swojego sołectwa, m.in.

  • wpływ na integrację społeczności lokalnej,
  • materialne rezultaty działalności np. poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego;
  • działalność społeczna,
  • współpraca z samorządem gminy,
  • udział w konkursach,
  • aktywna reprezentacja sołectwa.

Zgłaszający mogą wykorzystać najnowocześniejsze techniki multimedialne. Prace nie mogą być drukowane, malowane, pisane lub w innej formie przeniesionej na papier.

Kto może zgłaszać Kandydatów/Kandydatki?

Zgłoszeń dokonywać mogą:

rady sołeckie,
mieszkańcy sołectwa (co najmniej 5 osób),
rady parafialne,
organizacje społeczne i pozarządowe działające na wsi,
stowarzyszenia sołtysów,
organy władzy samorządowej – powiaty.

Kto może zostać Kandydatem/ Kandydatką do tytułu „Nasz Sołtys”?

Do tytułu „Nasz Sołtys” można zgłaszać sołtysów z województwa lubelskiego, którzy aktualnie pełnią funkcję i pełnili ją przez cały poprzedni, 2022 rok.

Termin przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2023 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia można przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin, Kancelaria Ogólna(parter);

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. M. Curie- Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin (pok. 519 na V piętrze).

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie „Nasz Sołtys”.

Zachęcamy do zgłaszania swoich Sołtysów!