Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim informuje, że z uwagi na obecność bakterii grupy coli w wodociągu Zarajec, jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi

Komunikat dotyczy miejscowości: Zarajec, Brzeziny, Dąbie, Felinów, Michałówka, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi, Stojeszyn Kolonia, Słupie.

Woda nie może być używana do picia, przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i kąpieli do czasu uzyskania poprawy jakości wody, potwierdzonej wynikami badań laboratoryjnych.

Woda może być używana jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).