Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, kierowanego do mieszkańców gminy Modliborzyce, została zakończona.

Usługą asystencji osobistej w minionym roku objęto 9 osób z terenu Gminy Modliborzyce, w tym 8 osób posiadających znaczny i/lub równoważny stopień niepełnosprawności, w tym trzy osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz jedną osobę z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację w/w Programu wynosi 54 126,25 zł.