Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
śp. Heleny Kamińskiej
Głównego Księgowego - Skarbnika Gminy Modliborzyce w latach 1964-1994

Rodzinie i Bliskim zmarłej wyrazu żalu i współczucia
składają

Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz  Radni Rady Miejskiej w Modliborzycach
Burmistrz Modliborzyc oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Modliborzycach