Postanowienie nr 82/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 18 marca 2024r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.