Komisja potwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 6 obwodowych komisji wyborczych i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania: