Zawiadamiam, że postanowieniem nr 145/2024 z dnia 22 kwietnia 2024r. Komisarz Wyborczy w Lublinie II na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) zwołał I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Modliborzycach, na kadencję 2024-2029, która odbędzie się w dniu 6 maja 2024r.  (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach i ustalił następujący porządek obrad sesji: