We wtorek, 30 kwietnia 2024 roku, w sali narad Urzędu Miejskiego radni kadencji 2018 – 2024 spotkali się by uroczyście zakończyć ponad 5 letnią pracę na rzecz samorządu.

       Był to bardzo dobrze wykorzystany czas, czas wielu wyzwań, ale również wielu sukcesów, wspólnej i potrzebnej pracy oraz projektów realizowanych w służbie mieszkańcom Gminy Modliborzyce.
      Wszyscy Radni otrzymali z rąk Burmistrza Modliborzyc i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Modliborzycach pamiątkowy grawer z podziękowaniem za swoją pracę w Radzie. Podziękowania trafiły również na ręce Skarbnik Gminy - Barbary Jarosz, Sekretarz - Marzeny Doleckiej-Jocek oraz Kierownik Referatu Organizacyjnego Gminy – Ireny Błojdy.
       Dziękujemy radnym za godne reprezentowanie lokalnej społeczności i życzymy wielu sukcesów.

DSC3333
DSC3339
DSC3360
DSC3421
DSC3455
DSC3391
DSC3353
DSC3346
DSC3374
DSC3388
DSC3401
DSC3413
DSC3430
DSC3444
DSC3468
DSC3483
DSC3496
DSC3510
DSC3517
DSC3562
DSC3333 DSC3339 DSC3360 DSC3421 DSC3455 DSC3391 DSC3353 DSC3346 DSC3374 DSC3388 DSC3401 DSC3413 DSC3430 DSC3444 DSC3468 DSC3483 DSC3496 DSC3510 DSC3517 DSC3562