Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim zaprasza do udziału w szkoleniu „Jak rozwijać lokalną przedsiębiorczość w obszarze produktów lokalnych?”

Szkolenie skierowane jest do:

– producentów produktów lokalnych,
– przedstawicieli organizacji pozarządowych,
– lokalnych Liderów,
– rolników,
– mieszkańców obszaru objętego LSR zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Turystyka – Przedsiębiorczość – Promocja”. Przeprowadzenie szkolenia ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia i promocji produkcji, sprzedaży i certyfikacji produktów lokalnych.
Szkolenie odbędzie się 28 maja 2024 r. w Janowskim Ośrodku Kultury przy ul. Jana Pawła II 3 w sali Taras Plastyczny w godzinach 10:00-15:00.
Rejestracja uczestników szkolenia od godz. 9.30.
Osoby zainteresowane szkoleniem powinny złożyć zgłoszenia w terminie do 15 maja 2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski.

Plakat szkolenike