Burmistrz Modliborzyc informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku z występowaniem na terenie Gminy Modliborzyce niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozki wiosenne.

Straty w gospodarstwach rolnych powinny zostać zgłoszone niezwłocznie po wystąpieniu tego zjawiska lub stwierdzeniu ich skutków przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działy specjalnych produkcji.

W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć Wniosek o oszacowanie strat (wraz z załącznikami) do dnia 24 maja 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach - sekretariat pokój nr 1.

Formularze dostępne są w tut. urzędzie oraz na stronie internetowej.

UWAGA!

W tabeli we Wniosku o oszacowanie strat wpisujemy wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone) zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do ARiMR na rok 2024 r. , który należy udostępnić do wglądu komisji. Jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2024 r., musi to wykonać niezwłocznie.

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracownika Urzędu z wnioskodawcą.