W niedzielę, 12 maja 2024 r., strażacy z gminy Modliborzyce spotkali się w miejscowości Stojeszyn Pierwszy, aby świętować Gminny Dzień Strażaka połączony z uroczystym przekazanie i poświęcenie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 3/30 na podwoziu Renault dla jednostki OSP Stojeszyn.

     Obchody rozpoczęły się od mszy świętej polowej, którą w intencji strażaków odprawił dziekan Dekanatu Modliborzyckiego ksiądz Krzysztof Woźniak.
     Po mszy nastąpiło przegrupowanie pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Modliborzyce oraz złożenie meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie - bryg. Rafałowi Goliszkowi przez dowódcę uroczystości prowadzoną przez Komendanta Gminnego OSP dh Tomasza Klizę.
     Otwarcia uroczystości i powitania gości dokonał dh Witold Kowalik – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim. Skarbnik OSP w Stojeszynie dh Adam Kapusta przedstawił historię wozów strażackich jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojeszynie.
      Akt przekazania samochodu pożarniczego oraz kluczyki Prezesowi OSP Stojeszyn dh Krzysztofowi Cyranowi oraz Naczelnikowi OSP dh Marcinowi Ptaszkowi wręczyli: bryg. Rafał Goliszek – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, bryg. Tomasz Serwatka – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim, pan Stanisław Mazur – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, pan Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim.
     Następnie ks. Krzysztof Woźniak dokonał poświęcenia pojazdu, po czym nastąpiła jego prezentacja, poprzez uruchomienie sygnalizacji świetlno - dźwiękowej. Poświęcono również nową kapliczkę ze Świętym Florianem, patronem strażaków, znajdującą się przy strażnicy OSP.
     Zakup pojazdu był możliwy dzięki dofinansowanie z kilku źródeł:
- środki budżetu Gminy Modliborzyce w kwocie 540 420,00 zł.,
- MSWiA przekazało za pośrednictwem KG PSP kwotę 355 000,00 zł. ze środków dotacji dla jednostek KSRG w ramach realizacji zadania publicznego pn.: ,,Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony p.poż. włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
- WFOŚiGW w Lublinie przekazał 100 000, 00 zł.
- Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie przekazała 25 000,00 zł.
- Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance przekazała 20 000,00 zł.
- Grupa Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach przekazała 10 000,00 zł.

      W dniu święta nie mogło zabraknąć odznaczeń i wyróżnień.
      Złotą Odznaką za zasługi dla pożarnictwa Województwa Lubelskiego odznaczeni zostali: dh Andrzej Wieczorek, dh Józef Ptaszek, dh Tomasz Kliza; srebrną odznakę za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Andrzej Szabat, dh Bogdan Stepień: brązowe odznaki otrzymali zaś: dh Leszek Ptaszek, dh Waldemar Popiak, dh Adam Sowa.

    Złote medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Wiesław Hain, dh Piotr Chodara, dh Henryk Dziuba, dh Adam Kapusta, dh Jacek Wołoszynek, dh Grzegorz Ptaszek, dh Piotr Kosidło, dh Zenon Mróz; srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Marcin Ptaszek, dh Rafał Ptaszek, dh Piotr Łańczak, dh Konrad Żuraw, dh Piotr Ptaszek, dh Paweł Biały dh Janusz Dziewa, dh Michał Serwatka, dh Marian Budkowski; brązowe medale otrzymali: dh Damian Chodara, dh. Kinga Martyna, dh Marek Martyna, dh Kamil Kwiecień, dh Michał Kuśmierz, dh. Anna Dziewa, dh. Elżbieta Brodowska, dh Mateusz Brodowski, dh. Agata Jaszyna, dh. Anna Szpyra, dh. Anna Baran.

     Odznaką „Strażak Wzorowy” zostali odznaczeni: dh. Ewa Łoszak, dh. Paulina Wieczorek, dh Karol Skupiński, dh Karol Grzegórski, dh Wiktor Łańczak, dh Adam Skoczyński.

     Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali druhom z terenu Gminy Modliborzyce odznaczeń, a druhom z OSP Stojeszyn pozyskania samochodu oraz podziękowali za pracę, poświęcenie i zaangażowanie, podkreślając rangę jednostek ochrony przeciwpożarowej w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu.

     W uroczystości wzięły udział jednostki OSP z terenu gminy oraz zaproszeni goście, wśród nich m.in.:
• Pani Marta Wcisło – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
• Pan Marcin Brzozowski – przedstawiciel Wicewojewody Lubelskiego,
• Pan Stanisław Mazur – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie,
• bryg. Rafał Goliszek – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
• bryg. Tomasz Serwatka – Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim,
• mł. bryg. Tomasz Taradyś – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim,
• Pan Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim,
• Pan Adam Kapusta - Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach wraz z Radnymi,
• Pani Marzena Dolecka- Jocek – Sekretarz Gminy Modliborzyce,
• Pani Barbara Jarosz - Skarbnik Gminy Modliborzyce.

     Oprawę muzyczna uroczystości zapewniała Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, pod batutą Eugeniusza Skrzypka, a o poczęstunek zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Stojeszynie – dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do organizacji Gminnych Obchodów Dnia Strażaka.

DSC4086
DSC4088
DSC4090
DSC4092
DSC4095
DSC4098
DSC4100
DSC4102
DSC4104
DSC4109
DSC4113
DSC4116
DSC4118
DSC4119
DSC4125
DSC4128
DSC4137
DSC4130
DSC4142
DSC4145
DSC4152
DSC4153
DSC4154
DSC4157
DSC4162
DSC4169
DSC4173
DSC4175
DSC4177
DSC4179
DSC4186
DSC4197
DSC4194
DSC4202
DSC4224
DSC4220
DSC4227
DSC4231
DSC4234
DSC4238
DSC4240
DSC4245
DSC4242
DSC4246
DSC4247
DSC4248
DSC4249
DSC4250
DSC4251
DSC4253
DSC4255
DSC4260
DSC4263
DSC4266
DSC4268
DSC4274
DSC4276
DSC4281
DSC4286
DSC4284
DSC4288
DSC4291
DSC4289
DSC4293
DSC4296
DSC4300
DSC4302
DSC4306
DSC4308
DSC4316
DSC4323
DSC4330
DSC4336
DSC4341
DSC4348
DSC4351
DSC4359
DSC4365
DSC4367
DSC4371
DSC4376
DSC4379
DSC4380
DSC4383
DSC4385
DSC4387
DSC4390
DSC4396
DSC4397
DSC4400
DSC4405
DSC4402
DSC4409
DSC4416
DSC4420
DSC4424
DSC4429
DSC4430
DSC4433
DSC4438
DSC4441
DSC4448
DSC4449
DSC4454
DSC4462
DSC4465
DSC4467
DSC4472
DSC4479
DSC4480
DSC4482
DSC4484
DSC4487
DSC4491
DSC4495
DSC4501
DSC4506
DSC4503
DSC4511
DSC4516
DSC4518
DSC4522
DSC4526
DSC4525
DSC4530
DSC4534
DSC4535
DSC4538
DSC4541
DSC4546
DSC4550
DSC4551
DSC4558
DSC4560
DSC4566
DSC4568
DSC4574
DSC4575
DSC4576
DSC4578
DSC4582
DSC4583
DSC4587
DSC4591
DSC4595
DSC4598
DSC4603
DSC4604
DSC4607
DSC4616
DSC4619
DSC4621
DSC4626
DSC4639
DSC4644
DSC4647
DSC4650
DSC4657
DSC4662
DSC4665
DSC4668
DSC4666
DSC4675
DSC4682
DSC4684
DSC4685
DSC4686
DSC4690
DSC4697
DSC4700
DSC4707
DSC4717
DSC4722
DSC4726
DSC4728
DSC4733
DSC4735
DSC4736
DSC4738
DSC4739
DSC4740
DSC4742
DSC4744
DSC4746
DSC4750
DSC4751
DSC4753
DSC4755
DSC4757
DSC4758
DSC4759
DSC4761
DSC4763
DSC4765
DSC4769
DSC4771
DSC4773
DSC4775
DSC4777
DSC4779
DSC4781
DSC4783
DSC4785
DSC4787
DSC4804
DSC4837
DSC4818
DSC4852
DSC4086 DSC4088 DSC4090 DSC4092 DSC4095 DSC4098 DSC4100 DSC4102 DSC4104 DSC4109 DSC4113 DSC4116 DSC4118 DSC4119 DSC4125 DSC4128 DSC4137 DSC4130 DSC4142 DSC4145 DSC4152 DSC4153 DSC4154 DSC4157 DSC4162 DSC4169 DSC4173 DSC4175 DSC4177 DSC4179 DSC4186 DSC4197 DSC4194 DSC4202 DSC4224 DSC4220 DSC4227 DSC4231 DSC4234 DSC4238 DSC4240 DSC4245 DSC4242 DSC4246 DSC4247 DSC4248 DSC4249 DSC4250 DSC4251 DSC4253 DSC4255 DSC4260 DSC4263 DSC4266 DSC4268 DSC4274 DSC4276 DSC4281 DSC4286 DSC4284 DSC4288 DSC4291 DSC4289 DSC4293 DSC4296 DSC4300 DSC4302 DSC4306 DSC4308 DSC4316 DSC4323 DSC4330 DSC4336 DSC4341 DSC4348 DSC4351 DSC4359 DSC4365 DSC4367 DSC4371 DSC4376 DSC4379 DSC4380 DSC4383 DSC4385 DSC4387 DSC4390 DSC4396 DSC4397 DSC4400 DSC4405 DSC4402 DSC4409 DSC4416 DSC4420 DSC4424 DSC4429 DSC4430 DSC4433 DSC4438 DSC4441 DSC4448 DSC4449 DSC4454 DSC4462 DSC4465 DSC4467 DSC4472 DSC4479 DSC4480 DSC4482 DSC4484 DSC4487 DSC4491 DSC4495 DSC4501 DSC4506 DSC4503 DSC4511 DSC4516 DSC4518 DSC4522 DSC4526 DSC4525 DSC4530 DSC4534 DSC4535 DSC4538 DSC4541 DSC4546 DSC4550 DSC4551 DSC4558 DSC4560 DSC4566 DSC4568 DSC4574 DSC4575 DSC4576 DSC4578 DSC4582 DSC4583 DSC4587 DSC4591 DSC4595 DSC4598 DSC4603 DSC4604 DSC4607 DSC4616 DSC4619 DSC4621 DSC4626 DSC4639 DSC4644 DSC4647 DSC4650 DSC4657 DSC4662 DSC4665 DSC4668 DSC4666 DSC4675 DSC4682 DSC4684 DSC4685 DSC4686 DSC4690 DSC4697 DSC4700 DSC4707 DSC4717 DSC4722 DSC4726 DSC4728 DSC4733 DSC4735 DSC4736 DSC4738 DSC4739 DSC4740 DSC4742 DSC4744 DSC4746 DSC4750 DSC4751 DSC4753 DSC4755 DSC4757 DSC4758 DSC4759 DSC4761 DSC4763 DSC4765 DSC4769 DSC4771 DSC4773 DSC4775 DSC4777 DSC4779 DSC4781 DSC4783 DSC4785 DSC4787 DSC4804 DSC4837 DSC4818 DSC4852