Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 25 lutego 2016 roku (czwartek) na godzinę 12:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach XVIII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Zaproszenie.pdf