11 zespołów śpiewaczych i 8 solistów wystąpiło w minioną niedzielę 17 stycznia podczas tegorocznego Międzypowiatowego Przeglądu Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach. Jury przyznało 9 nagród, 8 wyróżnień i 3 nagrody specjalne.W kategorii zespołów śpiewaczych jury najwyżej oceniło występ grupy z Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach. Drugą nagrodę otrzymały ex aequo "Janowianki" z Janowa Lubelskiego i "Godziszowianki" z Godziszowa, a trzecią "Linowianki" z Linowa oraz "Blinowianki" z Blinowa. Nagrodę specjalną im. Włodzimierza Gomółki odebrały "Kocudzanki" z Kocudzy, natomiast wyróżnienia przypadły: "Kowalankom" z Kowalina, "Staniankom" z Potoka Stany, "Zielonej Dolinie" z Podszyna, "Mariankom" z Kocudzy i "Czerwonej Róży" z Szastarki.


Wśród solistów śpiewaków pierwsze miejsca ex aequo i nagrodę specjalną im. Stanisława Fijałkowskiego jurorzy przyznali Alinie Myszak z Kocudzy, a nagrodę im. Włodzimierza Gomółki - Janinie Chmiel z Wólki Ratajskiej. Drugą, również ex aequo, otrzymali Elżbieta Kamińska z GOK Modliborzyce i Mirosław Kolasa z Szastarki. Trzecia przypadła Stefanii Suchorze ze Stojeszyna, zaś wyróżnienia trafiły do Hieronima Markuta z Blinowa, Bolesława Serwatki z Majdanu Obleszcza i Jerzego Mazura z Michałówki.
---
Tegoroczne występy oceniali: etnograf i dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim Barbara Nazarewicz, Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i Redaktor Naczelny "Gazety Chłopskiej" Andrzej Wojtan.

Przegląd zorganizowali GK w Modliborzycach i Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskiem, a fundatorami nagród byli: burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik, przewodniczący Rady Miejskiej Modliborzyc Piotr Rogoża, dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim Barbara Nazarewicz, PHUT Marka Siembidy z Potoka, GOK Modliborzyce, zarząd powiatowy PSL w Janowie Lubelskim i ZPM "Matthias" z Kolonii Zamek.