Szkoła podstawowa w Zespole Szkół w Modliborzycach chce mieć swojego patrona. Kandydatur jest pięć, a o tym czyje imię będzie nosić placówka przekonamy się za kilka miesięcy.Do szkolnego zespołu zajmującego się sprawą wyboru patrona wpłynęło siedem propozycji. Rada pedagogiczna zgłosiła: Powstańców Styczniowych, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Komisję Edukacji Narodowej, Bohaterów Września 1939 roku, kronikarza Jana Długosza i Orła Białego, którego poparli także przedstawiciele samorządu uczniowskiego.
Członkowie Rady Rodziców uznali, że patronem szkoły powinien zostać założyciel miasta Stanisław Wioteski. - Spośród wszystkich propozycji wybrano pięć, które teraz będą prezentowane na lekcjach języka polskiego i historii oraz godzinach wychowawczych. Potem skonsultujemy je ponownie z samorządem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami, a całą procedurę chcemy zakończyć najpóźniej w czerwcu - mówi zastępca dyrektora ZS w Modliborzycach Małgorzata Giżka. W dalszej procedurze wyboru imienia szkoły podstawowej są rozpatrywani: Powstańcy Styczniowi, Komisja Edukacji Narodowej, Kardynał Stefan Wyszyński, Orzeł Biały i Stanisław Wioteski.