Zarządzenie Burmistrza Modliborzyc w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.