Starosta Janowski Pan Grzegorz Pyrzyna zaprasza mieszkańców powiatu na pogadanki zdrowotne nt. profilaktyki chorób układu krążenia prowadzone przez lekarza medycyny, połączone z projekcją filmu o tej tematyce.

W trakcie pogadanek przewidujemy bezpłatny poczęstunek dla uczestników. Poczęstunek to zdrowe dania stanowiące alternatywę dla jedzenia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
Pogadanki będą odbywać się w miesiącach styczeń - luty 2016 r. w różnych miejscowościach powiatu, w szkołach przy okazji wywiadówek szkolnych, zgodnie z załączonym harmonogramem.

pdfHarmonogram.pdf

Pogadanki finansowane są w ramach projektu pt. ?Weź sobie zdrowie do serca - program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim? dofinansowanego z funduszy norweskich - Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i z budżetu państwa.