Są jeszcze wolne miejsca w Dziennym Domu "Senior-Wigor" w Modliborzycach. Nowa placówka będzie mogła przyjąć 20 osób, a jej otwarcie odbędzie się jeszcze w tym roku.Przez 8 godzin dziennie będą mogli w niej przebywać mieszkańcy w wieku 60+, którzy będą mieć do dyspozycji salę klubowo-biblioteczną i rehabilitacyjną, pokój do terapii indywidualnej, gabinet pielęgniarski, pokój do wypoczynku, jadalnię z aneksem kuchennym.
W zależności od zapotrzebowania i możliwości uczestników w domu "Senior-Wigor" będą się odbywać zajęcia usprawniające zdrowie fizyczne i psychiczne, na przykład ćwiczenia pamięci, warsztaty z muzykoterapii i taneczne, kulinarne i komputerowe oraz spotkania tematyczne z ciekawymi ludźmi, m.in. z dietetykiem, lekarzem, prawnikiem, czy psychologiem. Ponadto podopieczni placówki będą mieli zapewnione wyżywienie. - Zachęcamy do zainteresowania się tą propozycją nie tylko samych seniorów, ale również członków ich rodzin, którzy są aktywni zawodowo, a muszą zadbać o swoich rodziców lub dziadków. Liczymy również na informacje od niespokrewnionych osób, które potencjalnych kandydatów do "Senior-Wigor" mogą mieć w swoim otoczeniu - apelują prowadzący rekrutację. Jednocześnie podkreślają, że czas pobytu w nowej placówce jest określany indywidualnie. Nie będzie ona czynna całodobowo, lecz kilka godzin w dni robocze. --- Informacje w tej sprawie można przekazywać nie tylko do GOPS, ale również do sołtysów czy radnych, albo telefonicznie pod numer: 15 87 15 108. Podczas ostatniej sesji Rada Miejska w Modliborzycach ustaliła zasady odpłatności za pobyt w domu "Senior-Wigor", które będą zależeć od dochodu i sytuacji rodzinnej. W zależności od tego czy uczestnik domu jest samotny czy żyje razem z rodziną, opłata będzie wynosić od 25 do 85 złotych, ale osoby, których dochód nie przekracza najniższego poziomu, będą korzystać z nowej placówki bezpłatnie.