Sprawy podatkowe zdominowały sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach. Podczas obrad we wtorek 17 listopada radni postanowili, że w przyszłym roku stawki podatku rolnego, od nieruchomości i transportowego będą takie same jak obecnie.

Rada przyjęła również Program Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest potrzebny, m.in. do ubiegania się o dotacje na projekty, ograniczające emisję CO2 do atmosfery, czyli na przykład odnawialne źródła energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W zależności od zainteresowania mieszkańców będziemy się starać o dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych, a także termomodernizację strażnic w Pasiece i Wolicy Drugiej oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupie - wylicza burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik. Podczas wtorkowej sesji radni zgodzili się również na zaciągnięcie pożyczki na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarajcu. - Z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska chcemy pozyskać 86 tysięcy złotych, a kolejnych 50 tysięcy otrzymamy z zarządu głównego Związku OSP RP - dodaje Witold Kowalik. Dzięki tej decyzji strażacy z Zarajca mają otrzymać samochód jeszcze w tym roku.