MASZ POMYSŁ NA BIZNES? POTRZEBUJESZ PIENIEDZY NA ZAŁOŻENIE FIRMY?
WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE JANOWSKIM (I) REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM I POZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

PROJEKT PRZEWIDUJE BEZZWROTNĄ DOTACJĘ W KWOCIE 20 000 ZŁ. NA ROZPOCZECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPDARCZEJ
Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim dla których został ustalony I lub II profil pomocy, nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Z uwagi na potrzebę osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników do udziału w projekcie zapraszamy 5 mężczyzn i 9 kobiet.
Wniosek wraz z formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis dostępne są na stronie internetowej PUP w Janowie Lubelskim: www. janow.pup.gov.pl w zakładce wzory dokumentów - pliki do pobrania.
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub pod nr tel. 15 8720 240, wew. 15.

Informacja.pdf