Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 30 października 2015 roku (piątek) na godzinę 13:00 w Zespole Szkół w Modliborzycach XIII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

 

  

Zaproszenie na sesję.pdf