W dniu 18.10.2015 jednostki OSP z terenu gminy Modliborzyce wzięły udział w Gminnych Ćwiczeniach na obiekcie oraz przeglądzie sprzętu silnikowego. Punktualnie o godzinie 10.00 wszystkie zastępy strażackie posiadanymi wozami bojowymi stawiły się na zbiórce przy remizie OSP w Wolicy Drugiej.

Ćwiczenia te zostały zorganizowane przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz miejscową jednostkę OSP w Wolicy II. Nadzór nad przeglądem sprzętu silnikowego oraz przebiegiem ćwiczeń sprawowała komisja na czelne z przedstawicielem Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim bryg. Zbigniewem Kusym. Po wnikliwym sprawdzeniu sprzętu w pojazdach pożarniczych i ocenie dbałości o sprzęt i jego konserwację przyszedł czas na manewry. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki z gminy Modliborzyce: OSP Modliborzyce, OSP Wierzchowiska I, OSP Zarajec, OSP Dąbie, OSP Lute, OSP Stojeszyn, OSP Wolica I, OSP Wolica II, OSP Wierzchowiska II i OSP Pasieka. Podczas ćwiczeń zadaniem strażaków ratowników było podanie prądu wody przy użyciu motopomp z pobliskiej rzeki z wykorzystaniem  dostępnego sprzętu pożarniczego. Wszystkie dziesięć jednostek z zaangażowaniem przystąpiło do wykonania założonego zadania i ukończyło ćwiczenie z wynikiem pozytywnym

Przebieg całości działań oraz stan sprzętu i wyposażenia jednostek  został po zakończeniu ćwiczeń podsumowany przez Naczelnika Wydziału Operacyjnego KP PSP w Janowie Lubelskim bryg. Kusego oraz Komendanta Gminnego OSP dh Tomasza Klizę i Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego dh Witolda Kowalika. Wszyscy jednomyślnie wskazali na duże umiejętności obsługi posiadanego sprzętu i możliwości techniczne poszczególnych jednostek. Zapewne przydał by się nowszy sprzęt, bardziej nowoczesny i niezawodny, w który jednostki będą doposażone w miarę możliwości finansowych gminy. Należy stwierdzić, że mieszkańcy naszego miasta i gminy mogą spać spokojnie, a w razie nieszczęśliwych zdarzeń czuwa nad ich bezpieczeństwem liczna strażacka brać, dobrze wyposażona i gotowa nieść pomoc o każdej porze dnia czy nocy.

 

Tomasz Taradyś

GALERIA ZDJĘĆ