Zachęcamy wszystkie panie do wykonania

BEZPŁATNYCH BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH