Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf