Burmistrz Modliborzyc informuje, iż w związku z wystąpieniem w okresie lipiec - sierpień 2015 roku na terenie Gminy Modliborzyce niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, zostanie powołana komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji.

 

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Modliborzycach. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.

 

 Burmistrz Modliborzyc

mgr inż. Witold Kowalik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Formularze do pobrania:

Oświadczenie sady maliny.docx
Oświadczenie rolnika uprawy.docx
Oświadczenie zwierzęta.docx